Yukarı Çık

Vizyon, Misyon, Etik Değerler

Vizyon

Demiryolu taşımacılığını Türkiye Dış Ticareti açısından hak ettiği yere taşıyabilmek, bu alanda Ülke’nin saygın, sayılı ve aranan firmalarından biri olma özelliğini Uluslararası rekabet ortamında da kabul ettirmektir.

Misyon

Demiryollarının taşıma yaşamının tüm alanlarındaki yeniliklerinin Türkiye’ deki önder uygulayıcısı olmak. Bunun sağlanması için, deneyimli, yetenekli ve atak insan ve çağdaş bilişim altyapısı ile demiryollarının olanaklarını müşterilerinin günlük yaşamına taşımak.

Etik Değerler

Şirketimizin varlık nedeninin Müşterilerimiz olduğunu unutmadan

  • 1. Şirketimiz ile müşterileri arasında kurulan ilişkinin ancak dürüstlük ilkeleri doğrultusunda uzun süreli bir işbirliğine dönüşebileceğini,
  • 2. Uzun süreli işbirliklerinin, kısa süreli kârlılıklara tercih edilmesinin Şirket yaşam biçimi olacağını,
  • 3. Doğru bilginin, doğru zamanda iletilmesinin temel mesleki davranış biçimi olması gerektiğini,


Meslektaşlarla kurulan ilişkilerin temelinde

  • 4. Öncelikle karşılıklı saygının bulunması gerektiğini ve bu temelin sağlanmasında ayrımsız tüm meslektaşlara önemli görevler düştüğünü,
  • 5. Saygı platformunun ve mesleki dayanışmanın sağlanması yolunda en önemli konulardan birinin Haksız Rekabete prim vermemek olduğunu ve ülke kaynaklarının verimsiz kullanımının ancak bu yolla engellenebileceğini,


Çalışanlarla kurulan ilişkilerin temelinde

  • 6. Şirketimizin en büyük varlığının çalışanları olduğunu,
  • 7. Çalışanların bir arada yarattıkları değerin tekil değerlerden daha önemli olduğunu,
  • 8. Şirketin ancak kendilerini sürekli yenileme isteğine sahip çalışanlarla yenilenip güçleneceğini,


burada bir kere daha vurgulayıp, bu ilkelerden ödün vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.